ออแพร์

ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นออแพร์ การใช้ชีวิตเป็นออแพร์ พี่เลี้ยงเด็กอินเตอร์ การหาบ้าน การหาโฮสต์แฟมิลี่

ออแพร์เดนมาร์ก เงินเดือนเท่าไหร่ ทำอย่างไรจะพอใช้ในช่วงที่เป็นออแพร์

ออแพร์เดนมาร์ก เงินเดือนเท่าไหร่ ทำอย่างไรจะพอใช้ในช่วงที่เป็นออแพร์

วิธีการปรับตัวให้เข้ากับ Host family ในขณะที่เป็นออแพร์

วิธีการปรับตัวให้เข้ากับ Host family ในขณะที่เป็นออแพร์

เปรียบเทียบครอบครัวอุปถัมภ์ระหว่างที่เดนมาร์กกับที่เนเธอร์แลนด์ในฐานะการเป็นออแพร์

เปรียบเทียบครอบครัวอุปถัมภ์ระหว่างที่เดนมาร์กกับที่เนเธอร์แลนด์ในฐานะการเป็นออแพร์

ชีวิตการเป็นออแพร์ที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ชีวิตการเป็นออแพร์ที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ออแพร์ประเทศสเปน

ออแพร์ประเทศสเปน

ออแพร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ออแพร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์