Previous
เดนมาร์กจะยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดในวันที่ 10 กันยายน
วิธีการขอใบตรวจประวัติอาชญากรรมของประเทศฟิลิปปินส์สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ (NBI Clearance)