Previous
วิธีโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีไทยผ่านบริการของ Wise (Transferwise)
วิธีสมัครบัญชี Payoneer เพื่อรับเงินจากการทำงานออนไลน์หรือสมัครไว้ขายของกับ Amazon