woman looking at the map
Photo by Leah Kelley on Pexels.com

ออแพร์ประเทศลักเซมเบิร์ก

0 Shares
0
0
0

ข้อมูลคร่าวๆของคุณสมบัติการเป็นออแพร์ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก มีอยู่ช่วงนึงตอนที่เรากำลังจะไปเป็นออแพร์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ คือหาข้อมูลการเป็นออแพร์ที่ประเทศลักเซมเบิร์กยากมากๆค่ะ หรือเราหาข้อมูลไม่เป็นก็ไม่รู้ เลยอยากทำข้อมูลรวบรวมเป็นภาษาไทยไว้ในเว็บนี้เผื่อบางคนกำลังหาข้อมูลอยู่ เผื่อเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยค่ะ 

การเป็นออแพร์ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก บางบ้านก็ต้องการคนที่สื่อสารภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาลักเซมเบิร์กได้ แต่บางบ้านก็แค่ภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ 

ส่วนการหาโฮสต์ในประเทศลักเซมเบิร์กก็เหมือนกับการหาโฮสต์ในโซนยุโรปทั่วไปเว็บยอดนิยมคือ Aupairworld ของเรา และก็ตามกลุ่มใน Facebook ของออแพร์ที่ช่วยโฮสต์หาออแพร์ใหม่มาต่อจากตนเองค่ะ 

สำหรับข้อมูลต่างๆก็ศึกษาเพิ่มเติมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในเว็บของ Aupairworld ได้เลยค่ะ

Link ที่เป็นประโยชน์

1.https://guichet.public.lu/en.html เว็บไซต์บริหารงานสาธารณะสำหรับลักเซมเบิร์ก

2.https://www.snj.public.lu/ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ National Youth Service

3.https://www.au-pair.lu/ เว็บไซต์ของสถาบันเกี่ยวกับหัวข้อการเข้าพักออแพร์ซึ่งจัดการโดย National Youth Service

4.https://bangkok.mae.lu/fr/Visa-to-Luxembourg สถานทูตประเทศลักเซมเบิร์ก

5.https://www.aupairworld.com/ เว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับออแพ์และการหาโฮสต์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ออแพร์ประเทศลักเซมเบิร์ก
Photo by Anastasia Shuraeva on Pexels.com

คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นออแพร์ในประเทศลักเซมเบิร์ก

  1. อายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี
  2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่ครอบครัวอุปถัมถ์เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษหรือหนึ่งในสามภาษาทางการของลักเซมเบิร์ก (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน หรือภาษาลักเซมเบิร์ก)
  3. อาศัยอยู่นอกประเทศลักเซมเบิร์ก
  4. สามารถจ่ายค่าเดินทางไปลักเซมเบิร์กได้
  5. ความรู้อย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ส่วนมากประเทศไทยระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  6. ยินดีที่จะเข้าร่วมหลักสูตรภาษาหรือหลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างที่เป็นออแพร์อยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก

Pocket money ชั่วโมงการทำงานและสัญญาสำหรับออแพร์ในประเทศลักเซมเบิร์ก

สัญญาของออแพร์ 

สัญญาออแพร์ (เรียกอย่างเป็นทางการว่า “convention d’accueil au pair”) ควรลงนามโดยทั้งออแพร์และโฮสต์ก่อนการเข้าพักของออแพร์จะเริ่มขึ้น เอกสารนี้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากสัญญาออแพร์ในเพจของเราควรมีเงื่อนไขที่ชัดเจนของการเข้าพักของออแพร์กับโฮสต์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการเข้าพัก ชั่วโมงการทำงานสิทธิ์ในวันหยุด การเตรียมการ ที่พัก หลักสูตรภาษาที่ได้รับการสนับสนุน โฮสต์ เงินในกระเป๋า ฯลฯ

ควรเตรียมสำเนาสัญญาที่สมบูรณ์และลงนามไว้สามฉบับ: หนึ่งชุดสำหรับโฮสต์ หนึ่งชุดสำหรับ aupair และสุดท้ายควรมอบให้กับ National Youth Service สัญญาจะสามารถตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานบริการเยาวชนแห่งชาติยอมรับใบสมัครของออแพร์ (เรียกร้องให้มีการสนับสนุน) และใบสมัครของโฮสต์ในฐานะครอบครัวอุปถัมภ์ (ข้อตกลงร่วมกันในครอบครัว)ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการขออนุมัติมีอยู่ในหน้าของเราข้อกำหนดในการเข้าและวีซ่าสำหรับประเทศลักเซมเบิร์ก 

Entry requirements and visa for  Luxembourg.

การสิ้นสุดสัญญาออแพร์

เซ็นสัญญาออแพร์ตลอดระยะเวลาการเข้าพักที่วางแผนไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้ที่จะมีการยกเลิกสัญญาเช่นกันถ้าออแพร์และโฮสต์เข้ากันไม่ได้ ตามกฎข้อบังคับของประเทศลักเซมเบิร์กระยะเวลาการแจ้งเตือนควรมีอย่างน้อยหนึ่งเดือนล่วงหน้า ในสถานการณ์ที่ร้ายแรง การยกเลิกสัญญาจะมีผลทันทีกล่าวคือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ายที่ต้องการยกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งสำเนาเรื่องนี้ไปยัง Nation Youth Service หากเป็นครอบครัวที่ต้องการยุติสัญญาพวกเขาจะต้องคุยกับออแพร์ก่อนเพื่ออธิบายเหตุผลของการตัดสินใจยกเลิกสัญญา ก่อนการตัดสินใจและรับฟังคำตอบของออแพร์ก่อนตัดสินใจ 

นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะมีตัวแทนของบริการเยาวชนแห่งชาติเข้าร่วมในระหว่างการประชุมครั้งนี้ในฐานะคนกลางตราบเท่าที่พวกเขาได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงการเข้าร่วมประชุม ออแพร์สามารถเปลี่ยนโฮสต์ได้เพียงครั้งเดียวและจะทำได้ก็ต่อเมื่อระยะเวลาการเป็นออแพร์ของคุณทั้งหมดไม่เกินหนึ่งปี

ระยะเวลาการเป็นออแพร์

ออแพร์อยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งปีเท่านั้น

ออแพร์ประเทศลักเซมเบิร์ก
Photo by Orione Conceição on Pexels.com

หน้าที่ของออแพร์ประเทศลักเซมเบิร์ก 

จริงๆออแพร์ในโซนยุโรปจะคล้ายๆกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันกับโฮสต์ที่เราจะไปอยู่ด้วย 

แต่เพื่อแลกกับค่าอาหารและที่พัก ออแพร์มีหน้าที่หลักในการดูแลลูก ๆ ของโฮสต์และช่วยงานบ้านทุกวัน ออแพร์และโฮสต์ควรปรึกษาหารือเกี่ยวกับหน้าที่ของออแพร์ล่วงหน้าและควรระบุงานที่แน่นอนไว้ในสัญญาออแพร์ การช่วยเหลืองานบ้านไม่ควรเป็นงานหลักของออแพร์ จุดประสงค์หลักควรอยู่ที่การดูแลเด็กเสมอ

เงินเดือนออแพร์

ตามกฎระเบียบของประเทศลักเซมเบิร์กจำนวนเงินที่ออแพร์ได้รับจากครอบครัวอุปถัมภ์จะเท่ากับหนึ่งในห้าของค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศซึ่งจะมีการทบทวนทุกปี จำนวนเงินที่สอดคล้องกันคือ € 417.95 ต่อเดือน ควรระบุเงินก้อนนี้ในสัญญาออแพร์ และครอบครัวจะต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของออแพร์ การชำระเงินจะทำทุกเดือนโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาที่ออแพร์ไม่ได้ทำงาน (เช่นเจ็บป่วยหรือช่วงวันหยุด) เงินเดือนออแพร์ไม่ต้องเสียภาษีหรือประกันสังคมซึ่งใช้กับเงินเดือนปกติ

ห้องส่วนตัวและอาหาร

ออแพร์มีห้องของตัวเองเหมือนสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ และมีอาหารจะให้กับออแพร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ออแพร์เข้าพักเพื่อแลกกับความช่วยเหลือในการดูแลเด็ก ๆ และช่วยเหลืองานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ

ชั่วโมงการทำงาน

ออแพร์ทำงานได้สูงสุด 5 ชั่วโมงต่อวันและ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ควรจัดตารางการทำงานของออแพร์เพื่อให้สามารถเข้าร่วมหลักสูตรภาษา (ในภาษาทางการของประเทศลักเซมเบิร์ก) หรือหลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอารยธรรมของประเทศลักเซมเบิร์ก

ออแพร์ประเทศลักเซมเบิร์ก
Photo by Nina Uhlíková on Pexels.com

ช่วงเวลาว่างและวันหยุดของออแพร์

ออแพร์มีสิทธิ์ได้รับเวลาช่วงเย็นฟรี (ไม่ต้องทำงานช่วงเย็น)อย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์เช่นเดียวกับหนึ่งวันเต็มฟรีต่อสัปดาห์และอีกสองวันต่อเดือน ออแพร์ไม่สามารถทำงานอิสระอื่น ๆ หรืองานที่ได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาการเป็นออแพร์

นอกจากนี้ออแพร์ยังมีสิทธิได้รับวันหยุดสองวันต่อเดือน สำหรับการทำงาน 6 เดือนจะเท่ากับ 12 วันของวันหยุดที่ต้องจ่ายเงินตลอดระยะเวลาการเป็นออแพร์

ในประเทศลักเซมเบิร์กไม่มีข้อบังคับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวันหยุดราชการสำหรับออแพร์ ขอแนะนำให้ออแพร์มีวันหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออแพร์ควรทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกรณีพิเศษเท่านั้น แต่ทางโฮสต์ควรปรึกษาเรื่องนี้กับออแพร์ล่วงหน้า

คอร์สเรียนภาษา

ออแพร์ในประเทศลักเซมเบิร์กต้องเข้าร่วมหลักสูตรภาษาสำหรับชาวต่างชาติหรือในหลักสูตรวัฒนธรรมและอารยธรรม โฮสต์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียน มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาในมหาวิทยาลัยศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่และสถาบันการศึกษาภาษาอื่น ๆ ออแพร์สามารถเลือกระหว่างหลักสูตรเต็มปีภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อนได้ขึ้นอยู่กับกำหนดการและช่วงเวลาการเป็นออแพร์ของเรา

ค่าใช้จ่ายสำหรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับของออแพร์

ในกรณีส่วนใหญ่ออแพร์จะต้องจ่ายค่าเดินทางมาที่ประเทศลักเซมเบิน์ก แต่บางครั้งโฮสต์ขอจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดให้กับออแพร์ขึ้นอยู่กับเราตกลงกันกับโฮสต์

ประกันชีวิตสำหรับออแพร์

ประกันสังคมและสุขภาพ

ในประเทศลักเซมเบิร์กออแพร์ทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองผ่านระบบประกันสังคมของประเทศลักเซมเบิร์ก (Sécurité sociale luxembourgeoise) ซึ่งให้ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โฮสต์จะต้องลงทะเบียนออแพร์ที่ Communal Center of Social Security (CCSS) เนื่องจากรายได้ของออแพร์ถูกมองว่าเป็น pocket money และไม่ใช่เงินเดือนประจำ โฮสต์จึงต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมทั้งหมด CCSS จะส่งคำยืนยันการประกันไปยังโฮสต์ สิ่งนี้จะต้องส่งต่อไปยัง SNJ ภายในสี่สัปดาห์หลังจากที่ออแพร์มาถึงประเทศลักเซมเบิร์ก

การประกันภัยความรับผิด

โฮสต์ต้องทำประกันความรับผิดสำหรับออแพร์ตลอดระยะเวลาที่ออแพร์อยู่ที่บ้านของโฮสต์หรือในขณะที่เป็นออแพร์อยู่นั่นเอง 

การขับขี่ในประเทศลักเซมเบิร์ก

นอกเหนือจากการพิจารณาว่าใบอนุญาตขับขี่ของออแพร์ถูกต้องในประเทศลักเซมเบิร์กแล้วยังจำเป็นต้องชี้แจงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น บ่อยครั้งบางบ้านทจะรวมออแพร์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของครอบครัว

ออแพร์ประเทศลักเซมเบิร์ก
Photo by Element5 Digital on Pexels.com
0 Shares
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *