ducks on body water
Photo by Nextvoyage on Pexels.com

ออแพร์ประเทศสวีเดน

0 Shares
0
0
0

คุณสมบัติของออแพร์ประเทศสวีเดน

1.มีอายุ 17-30 ปี

2.เป็นโสดและไม่มีลูก

3.ต้องการอยู่กับครอบครัวชาวสวีเดนเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือน

4.ปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่ในสวีเดนและไม่ใช่พลเมืองสวีเดน

5.มีความสนใจในวัฒนธรรมสวีเดนและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาสวีดีชเป็นอย่างน้อยที่คุณสื่อสารได้

6.มีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางไปสวีเดน

วีซ่าออแพร์สวีเดนสำหรับคนไทย

  • Passport
  •  invitation letter จากโฮสต์แฟมิลี่นะคะ ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น
  • รูปถ่าย 2 ใบ 
  • แบบฟอร์ม
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า SEK 1,500
  • เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย กรอกเอกสารครบแล้วก็ไปยื่นที่สถานทูตและจ่ายค่าธรรมเนียมค่าวีซ่าได้เลยนะคะ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ด้านล่างนะคะ

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden/Fees.html

Work permits for au pairs

สัญญาสำหรับออแพร์ เงินค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำงานและอื่นที่เกี่ยวกับออแพร์ในประเทศสวีเดน

ออแพร์สวีเดน เลี้ยงเด็ก
Photo by Pixabay on Pexels.com

สัญญาออแพร์

ออแพร์และโฮสต์แฟมิลี่ควรหารือเกี่ยวกับความคาดหวังร่วมกันเกี่ยวกับโครงการออแพร์ ข้อตกลงที่คุณทำควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากไม่มีสัญญาออแพร์อย่างเป็นทางการในประเทศสวีเดน แนะนำให้ออแพร์และโอสต์แฟมิลี่ ใช้เทมเพลตสัญญาของยุโรปเพื่อช่วยในการร่างสัญญา อย่าลืมระบุเงื่อนไขที่สำคัญทั้งหมดในสัญญานี้รวมถึงหน้าที่ของออแพร์เวลาทำงานเวลาว่างวันหยุด ฯลฯ

สัญญาออแพร์สามารถยกเลิกได้โดยมีระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ในกรณีที่ร้ายแรงสามารถยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาของโครงการ

ระยะเวลาสูงสุดสำหรับโคงการออแพร์ในประเทศสวีเดนคือ 12 เดือน

หน้าที่ของออแพร์

ออแพร์ในประเทศสวีเดนช่วยดูแลเด็ก ๆ ในโฮสต์แฟมิลี่และช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆ และเวลาที่อุทิศให้กับหน้าที่ของออแพร์และหลักสูตรภาษาไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั่วโมงการทำงานสำหรับงานบ้านเล็กๆน้อยๆ ไม่ควรเกิน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะเป็นการดีที่สุดเมื่อออแพร์และโฮสต์แฟมิลี่ต้องพูดคุยเรื่องเหล่านี้ก่อนที่ออแพร์จะเริ่มโครงการและกำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาออแพร์

** เวลาทำงานในแต่ละวันไม่ควรเกิน 5 ชั่วโมงและควรจัดระเบียบเพื่อให้ออแพร์มีเวลาเพียงพอในการเข้าเรียนหลักสูตรภาษา

ค่าตอบแทน

ออแพร์ในสวีเดนจะต้องได้รับเงินในกระเป๋าขั้นต่ำ 3,500 SEK หรือประมาณ 12,367 บาท  ต่อเดือนขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันระหว่างโฮสต์และออแพร์ โปรดทราบ: ออแพร์ในสวีเดนมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษี

ภาษี

ออแพร์ในสวีเดนจ่ายภาษีเป็นเงินค่าตอบแทนค่าอาหารค่าที่พักและค่าที่พัก ออคู่ต้องลงทะเบียนกับ Skatteverket (หน่วยงานด้านภาษีของสวีเดน) เมื่อเดินทางมาถึงสวีเดน สำหรับการลงทะเบียนนี้ออแพร์จะต้องมีบัตรประจำตัวและสำหรับออแพร์ที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจะต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง

จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ออแพร์ได้รับและมูลค่าของผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่ตัวเงิน (โดยทั่วไปแล้วที่พักจะมีมูลค่า 600 SEK ต่อเดือนและอาหารวันละสองมื้อขึ้นไปที่ 50 SEK ต่อเดือน) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนภาษีที่ต้องชำระจะมีให้เมื่อออแพร์ลงทะเบียนที่สำนักงานภาษี

ห้องส่วนตัวและอาหาร

เพื่อแลกกับความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและงานบ้านเล็กๆ ออแพร์จะได้รับอาหารและที่พักฟรีตลอดระยะเวลาที่ออแพร์เข้าร่วมโครงการออแพร์ รวมถึงช่วงเวลาที่เจ็บป่วยและในช่วงวันหยุด ในฐานะสมาชิกของครอบครัวออแพร์มีห้องของตัวเองในบ้านของโฮสต์แฟมิลี่ 

ชั่วโมงการทำงาน

ออแพร์ในประเทศสวีเดนช่วยดูแลเด็ก ๆ และช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆ เวลาที่อุทิศให้กับหน้าที่ของออแพร์และหลักสูตรภาษาไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั่วโมงการทำงานสำหรับงานบ้านเล็กๆน้อยๆ ไม่ควรเกิน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ช่วงเวลาว่างและวันหยุดของออแพร์

ประเทศสวีเดนไม่มีข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับจำนวนวันหยุดหรือเวลาว่างที่ออแพร์มีสิทธิ์ดังนั้นเราขอแนะนำให้ออแพร์และโฮสต์แฟมิลี่ทำข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้ดีก่อนที่จะมาเป็นออแพร์ที่ประเทศสวีเดน

ออแพร์ควรได้รับ:

– วันหยุดหนึ่งวันเต็มต่อสัปดาห์ (ซึ่งควรเป็นวันอาทิตย์อย่างน้อยเดือนละครั้ง)

– วันหยุดสองสัปดาห์เมื่อพักรวมกับโฮสต์แฟมิลี่เป็นเวลาหกเดือน (มีเวลาวันหยุดมากขึ้นหากอยู่นานขึ้นและน้อยลงหากอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ )

ในประเทศสวีเดนไม่มีข้อบังคับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวันหยุดราชการสำหรับออแพร์ เราขอแนะนำให้ออแพร์มีวันหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออแพร์ต้องทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกรณีพิเศษเท่านั้น โฮสต์แฟมิลี่ควรปรึกษาเรื่องนี้กับออแพร์ล่วงหน้า

ออแพร์สวีเดน เลี้ยงเด็ก
Photo by Daria Shevtsova on Pexels.com

คอร์สเรียนภาษา

ออแพร์ทุกคนต้องเข้าร่วมหลักสูตรภาษาสวีดีชซึ่งควรจะพอดีกับตารางการทำงานของพวกเขา เมื่อรวมกับเวลาที่ใช้ในหน้าที่ออแพร์ชั่วโมงในการทำงานและการเรียนควรอยู่ที่ประมาณ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรภาษาสวีดีชสำหรับผู้อพยพ (SFI) เปิดสอนผ่านโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ (“kommunal vuxenutbildning” หรือ “komvux”) โดยเทศบาลท้องถิ่นและโรงเรียนมัธยมพื้นบ้านของประเทศสวีเดน

หลักสูตรเหล่านี้มักได้รับทุนจากรัฐดังนั้นค่าใช้จ่ายจึง จำกัด เฉพาะสื่อการสอน สำหรับออแพร์ที่ขอใบอนุญาตทำงานจะต้องแนบใบรับรองการลงทะเบียนในหลักสูตรภาษาสวีดีชมาพร้อมกับใบสมัคร

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

Försäkringskassan เป็นหน่วยงานที่ดูแลประกันสังคมในสวีเดน ในการขอรับความคุ้มครองออแพร์จำเป็นต้องลงทะเบียนกับ Försäkringskassan ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานความคุ้มครองความทุพพลภาพและผลประโยชน์การประกันภัยอื่น ๆ ออร์จับคู่ที่มีบัตรประกันสุขภาพในยุโรปจากประเทศบ้านเกิดควรนำติดตัวไปด้วยเนื่องจากอาจทำให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพโดยอัตโนมัติ

การขับขี่ในประเทศสวีเดน

ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ในประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปหรือ EFTA รวมถึงใบอนุญาตจากประเทศนอร์ดิกให้สิทธิ์ผู้ถือขับรถในสวีเดนโดยไม่ต้องเปลี่ยนใบอนุญาต หน่วยงานขนส่งของสวีเดนให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ที่นี่ หากออแพร์มาจากประเทศอื่นอาจจำเป็นต้องขอใบขับขี่สากล

ออแพร์และโฮสต์แฟมิลี่ควรชี้แจงล่วงหน้าว่าจำเป็นต้องขับรถในตำแหน่งออแพร์หรือไม่และบ่อยเพียงใด นอกจากนี้ควรมีการหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการสิ่งต่างๆในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของความเสียหายขอแนะนำให้ระบุข้อตกลงของคุณเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ออแพร์ในประเทศสวีเดน
Photo by Cleyton Ewerton on Pexels.com
0 Shares
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Also Like