https://www.pexels.com/photo/blue-and-yellow-round-star-print-textile-113885/

ประเทศไหนบ้างที่เป็นสมาชิก Schengen Zone ปี 2019

0 Shares
0
0
0

อัพเดตปี 2019 Schengen Area ยังคือประเทศในทวีปยุโรป 26 ประเทศ ก็คือพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุมชายแดน ซึ่งเราสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่เชงเก้น หากเราถือวีซ่าในประเทศใดประเทศหนึ่งในเขตเชงเก้น 

ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีวีซ่าหรือพาสปอร์ตของประเทศเยอรมนี เราก็ไม่ต้องไปขอวีซ่าอีก เราสามารถเดินทางได้ในยุโรปเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องขอวีซ่านะคะ คิดง่ายๆคือมีวีซ่าของประเทศเดียวเที่ยวได้ทุกประเทศในเขตเชงเก้น

อย่างวีซ่าออแพร์ยุโรป [ออแพร์จากประเทศไทย] เราสามารถไปเที่ยวและเดินทางได้ในทุกประเทศในเขตเชงเก้นค่ะ 

ประเทศในเขต Schengen คือประเทศไหนบ้าง

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland

https://www.pexels.com/photo/blur-cartography-close-up-concept-408503/

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป

พาสปอร์ตและเชงเก้นวีซ่า 

ประเภทวีซ่าเชงเก้นสำหรับการเดินทางระยะสั้นในยุโรป

  • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  • เยี่ยมเพื่อนและครอบครัว
  • การท่องเที่ยวและวันหยุด
  • กิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา
  • การเปลี่ยนเครื่องระยะเวลาสั้นๆ (Transit)
  • การเข้าประเทศโดยเหตุผลทางราชการ
  • เหตุผลทางการแพทย์
  • การศึกษาระยะสั้นและวัตถุประสงค์การวิจัย

สามารถขอวีซ่าได้ที่สถานทูตของประเทศใดประเทศหนึ่ง ตามจุดประสงค์ของเราค่ะ และการขอวีซ่าต้องขอประเทศที่เราต้องการเดินทางก่อนนะคะ และเขียนผนการเดินทางให้ชัดเจน สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว สามารถสอบถามและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตหรือตัวแทนของประเทศนั้นๆค่ะ

0 Shares
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Also Like