https://www.pexels.com/photo/national-flag-of-norway-waving-on-sailboat-masthead-4329855/

ออแพร์ประเทศนอร์เวย์

0 Shares
0
0
0

คุณสมบัติของออแพร์ประเทศนอร์เวย์

1.มีอายุอย่างน้อย 18 ปีและยังไม่ถึง 30 ปี

2.มีความรู้ภาษานอร์วิเจียนหรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3.ยังไม่ได้แต่งงานและไม่มีลูก

4.สามารถจ่ายค่าเดินทางไปนอร์เวย์และกลับได้

5.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศของคุณจะต้องไม่ทำให้คุณกลับเข้าประเทศบ้านเกิดได้ยากหลังจากที่เข้าร่วมโครงการออแพร์

การทำวีซ่าสามารถศึกษาได้จากลิงค์และถามโฮสต์ว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง เนื่องจากข้อมูลอัพเดตทุกๆปี แต่เอกสารที่ต้องเตรียมก็คงเป็นพื้นฐาน ทั่วๆไปเหมือนของออแพร์ประเทศอื่นๆ

https://selfservice.udi.no/

https://www.vfsglobal.com/norway/thailand/thai/

สัญญาสำหรับออแพร์ เงินค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำงานและอื่นๆที่เกี่ยวกับออแพร์ในประเทศนอรเวย์

สัญญาออแพร์

เพื่อความปลอดภัยของทั้งออแพร์และโฮสต์แฟมิลี่ควรทำสัญญาเกี่ยวกับการเข้าพักของออแพร์เสมอ ในนอร์เวย์มีสัญญามาตรฐานโดยละเอียดสำหรับออแพร์เพื่อจุดประสงค์นี้ หากออแพร์มาจากบุคคลภายนอกสหภาพยุโรปจำเป็นต้องทำสัญญาเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและมีถิ่นที่อยู่ สำหรับออแพร์จากสหภาพยุโรปจำเป็นต้องมีสัญญาสำหรับการลงทะเบียนกับตำรวจท้องถิ่นในนอร์เวย์

การยกเลิกสัญญา

สัญญาออแพร์มีระยะเวลาการยกเลิกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ใช้กับทั้งออแพร์และโฮสต์แฟมิลี่และจะมีผลทันทีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้ง การยกเลิกใด ๆ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบครัวอุปถัมภ์ไม่สามารถยกเลิกสัญญาโดยไม่ให้เหตุผลที่ดี ออแพร์อาจขอให้โฮสต์แจ้งเหตุผลของการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ออแพร์อาจยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล 

ในกรณีที่มีการละเมิดสัญญาอย่างรุนแรงทั้งออแพร์และโฮสต์อาจยกเลิกสัญญาโดยมีผลทันที

หากสัญญาถูกยกเลิกก่อนที่ใบอนุญาตพำนักของออแพร์จะหมดอายุต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของนอร์เวย์ (UDI) หรือกรมตำรวจท้องถิ่นทราบ การยกเลิกสัญญาไม่ได้แปลว่าออแพร์ต้องออกจากนอร์เวย์ทันที

https://www.pexels.com/photo/woman-holding-baby-smiling-1116050/

หน้าที่ของออแพร์

ออแพร์ในนอร์เวย์มีหน้าที่ช่วยดูแลเด็กเป็นหลัก นอกจากนี้งานบ้านเล็กๆน้อยๆ บางอย่างอาจทำได้เช่นเดียวกับการช่วยเด็กทำการบ้านหรือช่วยโฮสต์ดูแลสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตามออแพร์ไม่ควรทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือรับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยง แต่เพียงผู้เดียว

ทางที่ดีที่สุดคือให้ออแพร์และโฮสต์ชี้แจงว่าหน้าที่ของออแพร์โดยเฉพาะจะมีหน้าที่อะไรล่วงหน้าและรวมข้อมูลนี้ไว้ในสัญญาของออแพร์

ค่าตอบแทนของออแพร์

ครอบครัวอุปถัมภ์ชาวนอร์เวย์จ่ายเงินค่าขนมให้กับออแพร์ทุกเดือนอย่างน้อย 5,900 (NOK) หรือประมาณ 19,958 บาท จำนวนนี้จะปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ออแพร์จะได้รับเงินค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในหน้าอย่างเป็นทางการของ UDI เสมอ นี่เป็นกรณีสำหรับออแพร์ทุกคนที่มีสัญญาซึ่งมีบรรทัดนี้ในส่วนที่ 8:“ Au pairen skal minimum få utbetalt den til enhver tid gjeldende minimumssatsen” ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนในช่วงวันหยุดหรือช่วงเจ็บป่วย

ภาษี

ออแพร์ในนอร์เวย์จะต้องจ่ายภาษีจากรายได้ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคำนวณตามมูลค่าของเงินค่าตอบแทนที่ได้รับบวกกับผลประโยชน์ที่ไม่ใช่เงินสดเช่นค่าอาหารและค่าที่พักที่จัดเตรียมโดยโฮสต์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้มีอยู่ในหน้าอย่างเป็นทางการของ Norwegian Tax Administration ออแพร์ควรลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของนอร์เวย์ทันทีที่มาถึงนอร์เวย์

ห้องส่วนตัวและอาหาร

นอกจากเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับออแพร์แล้วออแพร์ทุกคนยังได้รับค่าอาหารและที่พักฟรีกับโฮสต์แฟมิลี่ โดยปกติแล้วสิ่งนี้ยังใช้ในกรณีเจ็บป่วยด้วย

ชั่วโมงการทำงาน

ในประเทศนอร์เวย์ ออแพร์ทำงานได้ถึง 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาทำงานสูงสุดต่อวันคือ 5 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงทำงานอาจไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนมากขึ้นก็ตาม

ช่วงเวลาว่างและวันหยุดของออแพร์

ออแพร์ต้องมีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ อย่างน้อยเดือนละครั้งในวันนี้ควรตรงกับวันอาทิตย์ นอกจากนี้ออแพร์ในประเทศนอร์เวย์จะต้องมีช่วงบ่ายว่างอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ โฮสต์ควรจัดเตรียมการเพื่อให้ออแพร์มีเวลาเพียงพอสำหรับการเรียนภาษาและกิจกรรมยามว่าง

ตามกฎหมายของนอร์เวย์ (ferienloven) ออแพร์มีสิทธิ์วันหยุด 25 วันต่อปีปฏิทิน ออแพร์สามารถใช้ประโยชน์จาก 25 วันนี้ได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้เวลาตลอดทั้งปีกับโฮสต์ก็ตาม อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบนี้ออแพร์จะต้องเริ่มดำเนินการก่อนวันที่ 30 กันยายน

สำหรับออแพร์ที่เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมจะมีวันหยุดเพียงหกวันในปีปฏิทินที่ตรงกัน เช่นเดียวกันหากออแพร์เปลี่ยนบ้านใหม่ ออแพร์ควรสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาไม่ได้หยุดพักร้อนก่อนวันดังกล่าว

ในช่วงวันหยุดออแพร์ยังคงได้รับเงินค่าตอบแทน

ในประเทศนอร์เวย์ไม่มีข้อบังคับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวันหยุดราชการสำหรับออแพร์ เราขอแนะนำให้ออแพร์มีวันหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะในกรณีพิเศษที่ออแพร์ต้องทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โฮสต์ควรพูดคุยเรื่องนี้กับออแพร์ล่วงหน้า

https://www.pexels.com/photo/woman-in-blue-striped-flannel-shirt-holding-a-book-indoors-698928/

คอร์สเรียนภาษา

โฮสต์แฟมิลี่ควรเปิดโอกาสให้ออแพร์ได้เข้าเรียนหลักสูตรภาษานอร์วิเจียน มีการควบคุมโดยกฎหมายว่าโฮสต์จะต้องจ่ายเงินขั้นต่ำ 9,850 NOK สำหรับหลักสูตรภาษาดังกล่าวรวมถึงค่าวัสดุการศึกษาและการเดินทางที่จำเป็น

ประกันของออแพร์

ในประเทศนอร์เวย์บังคับให้โฮสต์ต้องทำประกันออแพร์เพิ่มเติม ประกันนี้ใช้ได้สำหรับโครงการของออแพร์และครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับตัวอย่างเช่นในกรณีที่ออแพร์เจ็บป่วย โฮสต์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันนี้ทั้งหมด หากโฮสต์ไม่ได้จัดทำประกันออแพร์จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขพื้นฐานของออแพร์ที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ หากออแพร์ต้องกลับประเทศบ้านเกิดของเธอเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์และไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยโฮสต์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ออแพร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนอร์เวย์เพื่อเข้าพักออแพร์ โดยปกติแล้วโฮสต์จะจ่ายค่าตั๋วสำหรับการเดินทางกลับ อย่างไรก็ตามหากออแพร์ยังคงอยู่ในประเทศโดยมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่อื่นหรือถ้าออแพร์เดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด ออแพร์ต้องจ่ายค่าเดินทางเอง

การขับขี่ในประเทศนอร์เวย์

หากออแพร์จำเป็นต้องขับรถโดยเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของเธอ / เธอควรชี้แจงว่าเธอไม่เพียงมีใบอนุญาตขับขี่ แต่ยังมีประสบการณ์ในการขับขี่ที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งเด็ก ๆ จะปลอดภัย นอกจากนี้ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าออแพร์เป็นผู้ประกันตนอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

สำหรับออแพร์อาศัยอยู่ไม่เกิน 3 เดือน ออแพร์สามารถขับรถได้โดยมีใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิด สำหรับออแพร์อาศัยอยู่มากกว่า 3 เดือนจำเป็นต้องขอใบขับขี่นอร์เวย์ที่ Norwegian State Highway Authority http://www.vegvesen.no/en/Home

https://www.pexels.com/photo/children-doing-homework-5088180/
0 Shares
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *