https://www.pexels.com/photo/cold-snow-man-people-5841645/

เตรียมตัวไปเป็นออแพร์ที่ประเทศฟินเเลนด์

0 Shares
0
0
0

ประเทศไทยไม่ค่อยเห็นคนไปเป็นออแพร์ที่ประเทศฟินแลนด์กันเลย หรือมีก็คงน้อย งั้นไปดูรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับการที่ไปเป็นออแพร์ที่เมืองหนาว อย่างประเทศฟินแลนด์ต้องทำยังไงบ้าง และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 

เว็บไซต์สำหรับข้อมูลออแพร์ในประเทศฟินแลนด์ https://migri.fi/en/au-pair/en

คุณสมบัติของออแพร์ประเทศฟินแลนด์

1.มีอายุระหว่าง 17 ถึง 30 ปี

2.ไม่เคยทำงานเป็นออแพร์ในฟินแลนด์หรือในประเทศอื่นมาก่อน

3.ยังไม่ได้แต่งงานและไม่มีลูก

4.วางแผนที่จะเป็นออแพร์ไม่เกิน 12 เดือน

5.ไม่เกี่ยวข้องกับโฮสต์แฟมิลี่และมีสัญชาติที่แตกต่างกัน

6.ได้ศึกษาภาษาฟินนิชหรือสวีดีชและวัฒนธรรมฟินแลนด์หรือสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจเป็นพิเศษในวิชาเหล่านี้

7.มีเงินเพียงพอสำหรับการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์และเดินทา

กลับประเทศไทยได้

8.มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ทำงานในประเทศฟินแลนด์และใช้ได้สำหรับการพำนักในประเทศฟินแลนด์อย่างสมบูรณ์

สัญญาสำหรับออแพร์ เงินค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำงานและอื่นที่เกี่ยวกับออแพร์ในประเทศฟินแลนด์

สัญญาออแพร์

ไม่มีสัญญาออแพร์อย่างเป็นทางการสำหรับประเทศฟินแลนด์ ข้อเสนอแนะของเรา: โฮสต์แฟมิลี่และออแพร์สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาในยุโรปได้ตามความต้องการ ออแพร์จากประเทศนอกสหภาพยุโรปและ EFTA จะต้องมีสำเนาของสัญญาที่ลงนามนี้เมื่อยื่นขอใบอนุญาตพำนัก

การยกเลิกสัญญา

เนื่องจากไม่มีสัญญาออแพร์อย่างเป็นทางการสำหรับโครงการออแพร์ในประเทศฟินแลนด์จึงไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ เราขอแนะนำให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 14 วัน ออแพร์และโฮสต์แฟมิลี่จำเป็นต้องใช้เวลาจำนวนนี้ในการเตรียมการสำหรับออแพร์ใหม่เพื่อหาโฮสต์แฟมิลี่ใหม่หรือจัดเตรียมการเดินทางกลับบ้าน

ระยะเวลาของโครงการ

ออแพร์อยู่ในฟินแลนด์ได้สูงสุด 12 เดือน

เตรียมตัวไปเป็นออแพร์ที่ประเทศฟินเเลนด์
https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-and-baby-reading-a-book-4513218/

หน้าที่ของออแพร์

ออแพร์ช่วยดูแลเด็ก ๆและงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ หน้าที่เฉพาะของออแพร์และโฮสต์ควรตกลงร่วมกันและควบคุมในสัญญาออแพร์ สัญญานี้ยังจำเป็นในการยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับออแพร์ สัญญาออแพร์ยุโรปทั่วไปสามารถใช้เป็นเกณฑ์สำหรับสิ่งนี้ได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาออแพร์พิเศษสำหรับฟินแลนด์

ค่าตอบแทนของออแพร์

ออแพร์ในฟินแลนด์จะได้รับเงินค่าขนมรายเดือนอย่างน้อย 280 ยูโร หรือประมาณ 10,357 บาท สุทธิจากครอบครัวอุปถัมภ์ ต้องจ่ายภาษีในจำนวนนี้เนื่องจากเงินค่าขนมนี้ถูกมองว่าเป็นรายได้ในฟินแลนด์ รายได้นี้จะถูกหักภาษีอย่างไรขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพำนักของออแพร์และการพำนักโดยรวมในฟินแลนด์

เงินสมทบบำนาญ

ออแพร์ในฟินแลนด์ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องจ่ายเงินเข้าโครงการประกันบำนาญด้วย จำนวนนี้เป็น 24.2% ของเงินเดือนรวมของออแพร์ (คำนวณจากเงินค่าตอบแทนที่ออแพร์ได้รับบวกมูลค่าค่าอาหารและที่พัก) ทั้งออแพร์และโฮสต์มีส่วนร่วมในเรื่องนี้: ออแพร์จ่าย 5.55% จาก 24.2% นี้และครอบครัวอุปถัมภ์จ่ายอีก 18.65% ที่เหลือ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริการบำนาญของรัฐฟินแลนด์

หมายเหตุ: Aupairs ต้องได้รับเงินค่าตอบแทนอย่างน้อย 280 EUR หรือประมาณ 10,357 บาท ต่อเดือนแม้ว่าจะมีการหักภาษีและเงินสมทบบำนาญ

ห้องส่วนตัวและอาหาร

นอกเหนือจากเงินค่าตอบแทนที่มอบให้กับออแพร์แล้วโฮสต์ยังต้องจัดหาอาหารและที่พักทั้งหมดสำหรับออแพร์ในห้องของเธอหรือของเขาเอง นอกจากนี้ยังมีบริการบอร์ดและที่พักสำหรับออแพร์ในช่วงวันหยุดหรือเจ็บป่วย

ชั่วโมงการทำงาน

รัฐบาลฟินแลนด์ จำกัด เวลาทำงาน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับออแพร์รวมถึงการเลี้ยงเด็กในตอนเย็น ออแพร์ไม่ควรทำงานเกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน

ช่วงเวลาว่างและวันหยุดของออแพร์

ออแพร์มีสิทธิหยุดงานหนึ่งวันเต็มต่อสัปดาห์ เดือนละครั้งวันนี้จะต้องเป็นวันอาทิตย์ ออแพร์ควรมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมหลักสูตรภาษาและได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางวัฒนธรรมและความสามารถในวิชาชีพ

เนื่องจากไม่มีข้อบังคับอย่างเป็นทางการในฟินแลนด์เกี่ยวกับวันหยุดของออแพร์โฮสต์และออแพร์ควรทำข้อตกลงเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เราขอแนะนำให้ออแพร์มีวันหยุดสองสัปดาห์เมื่อพวกเขาอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เป็นเวลารวมหกเดือน สามารถใช้เป็นแนวทางในการคำนวณเวลาวันหยุดของออแพร์สำหรับระยะเวลาการพำนักระยะอื่น ๆ เราขอแนะนำให้ออแพร์มีวันหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออแพร์ควรทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกรณีพิเศษเท่านั้นโฮสต์แฟมิลี่ควรปรึกษาเรื่องนี้กับออแพร์ล่วงหน้า

คอร์สเรียนภาษา

ออแพร์ต้องเข้าร่วมหลักสูตรภาษาฟินนิชหรือสวีดีชในระหว่างการเข้าพัก เวลาที่เพียงพอสำหรับหลักสูตรดังกล่าวควรรวมอยู่ในตารางเวลาของออแพร์และโฮสต์

ควรช่วยในการค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสม

ประกันของออแพร์

ออแพร์จากประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดต้องการความคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุซึ่งมีให้ผ่าน Kela ผู้ให้บริการประกันสังคมของฟินแลนด์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในกรณีส่วนใหญ่ออแพร์จะต้องจ่ายค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของออแพร์ อย่างไรก็ตามบางครั้งครอบครัวอุปถัมภ์จะจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือจ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของออแพร์

การขับขี่ในประเทศฟินแลนด์

หากใบอนุญาตขับขี่ของออแพร์ได้รับการออกให้ในประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EFTA ออแพร์อาจใช้ใบอนุญาตขับขี่ในฟินแลนด์ในระหว่างที่ออแพร์อยู่ เช่นเดียวกับใบอนุญาตชั่วคราวที่ออกในประเทศนอร์ดิก

หากใบอนุญาตของออแพร์ได้รับการออกในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาเจนีวาหรืออนุสัญญาการจราจรทางถนนเวียนนาแล้วใบอนุญาตก็ใช้ได้ในฟินแลนด์เช่นกัน ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานของฟินแลนด์ที่นี่

ในเรื่องการขับรถเราขอแนะนำให้โฮสต์และออแพร์ปรึกษากันว่าจะจัดการความเสียหายอย่างไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและรวมข้อตกลงเหล่านี้ไว้ในสัญญาออแพร์

เตรียมตัวไปเป็นออแพร์ที่ประเทศฟินเเลนด์
https://www.pexels.com/photo/cold-snow-wood-landscape-3388330/
0 Shares
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *